Ergonomisk tjek af din arbejdsplads

Et godt ergonomisk arbejdsmiljø nedsætter risikoen for, at du udvikler spændinger og til sidst smerter i f.eks. hænder, arme, nakke, skuldre, ryg og knæ. Rådgivning om forebyggelse og afhjælpning af arbejdsrelateret belastning på din krop kan være til stor fordel for både dig og virksomheden/afdelingen.

En ergonomisk optimal indrettet arbejdsplads danner grundlag for et sundt og mere positivt arbejdsmiljø for dig. Jeg tilbyder ergonomisk vejledning som et led i at fremme og optimere viden omkring ergonomi på arbejdspladsen samt forebygge spændinger i muskler og led som et resultat af dit arbejde.

Inden for kontorbranchen, eller ved stillesiddende arbejde foran en computer, ses der ofte gener fra nakke- og skulderregionen samt ryg- og hofteregionen pga. det stillesiddende arbejde.

En ergonomisk gennemgang kan lette belastende arbejdsstillinger og –bevægelser ved skærmarbejdet.

Jeg rådgiver ud fra det eksisterende møblement og inventar. Eksempelvis oplever jeg tit at folk sidder forkert på deres stol, eller ikke bruger kontorstolens indstillingsmuligheder, og derfor ikke har en optimal siddestilling. Uhensigtsmæssige arbejdsstillinger eller forkert brug af tekniske hjælpemidler eller inventar kan føre til dårlig trivsel.

– et Ergonomisk tjek indeholder;
Et førstegangs besøg, hvor der indledningsvis gennemgås et ergonomisk oplæg á ca. 30 min. Oplægget tager udgangspunkt i den forespørgsel der ligger forud for besøget, og holdes kun hvis det er aftalen.

Dernæst gennemgang af arbejdspladsen med fokus på;

  • Siddestillinger
  • Indretning
  • Afprøvning af umiddelbare mere optimale løsninger
  • Råd- og vejledning i relevante justeringer eller nyanskaffelser ex. En ny stol hvis den ikke kan indstilles efter behov
  • Motivering og egen indsats til forebyggelse
  • Viden om anatomi og årsagssammenhænge til spændinger i muskler og led
  • Medarbejderne vejledes i forebyggende øvelser, så de selv aktivt kan tage del i forebyggelse og derved fremme trivsel i virksomheden/afdelingen.

Udarbejdelse af en skriftlig rapport som grundlag for hvad der er observeret og som vil være et godt værktøj til senere brug for virksomheden/afdelingen i en kortsigtet eller evt. langsigtet planlægning, f.eks. i forbindelse med udskiftning af møbler og udstyr.

Et afsluttende besøg, hvor der følges op, enkeltvis på de tiltag der er anbefalet i rapporten og om der har været en effekt af de tiltag eller forandringer der blev gjort opmærksom på ved første besøg.

Hvis der er givet udtryk for at virksomheden/afdelingen vil have et skræddersyet aktivitetstilbud* vil det også indgå i den sidste del af det ergonomiske tjek.

* kunne være et træningsprogram til brug i det daglige på arbejdspladsen eller et aktivitetstilbud til hele virksomheden/afdelingen bestående af et tidsbegrænset forløb hvor der indgår fysisk aktivitet typisk 1 gang om ugen.